Als kerk moeten we in gesprek over seksueel geweld

Verhalen | door Hanna van der Horst

Tsongo Kunahmbire is een baptistenvoorganger die dicht bij Carine woont in het oosten van de Democratische Republiek  van Congo (DRC). Alhoewel seksueel geweld wijd verspreid is in de DRC -  gepleegd door gewapende groepen, maar ook ingebed in de ongelijke relatie tussen mannen en vrouwen in het algemeen – doorbreekt de kerk van Tsongo de stilte rondom dit onderwerp.

Tsongo deelt met Tear zijn verhaal. Hoe hijzelf veranderd is en hoe hij zich gedwongen voelde om de stilte rondom seksueel geweld en ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te verbreken.  Bestudering van seksueel geweld, gelijkheid van sekse en de Bijbel daagde hem uit zijn meningen en zijn eigen gedrag te herzien. 

Baptistenvoorganger Tsongo Kunahmbire

Vrouwen respecteren

Hij vertelt hoe hij gewend was om in hun huwelijk zijn vrouw te domineren en alle besluiten alleen te nemen:  over geld, over seks, over huishoudelijke plichten. God heeft hem geholpen te veranderen in een man die de meningen van zijn vrouw respecteert. Nu maken ze samen keuzes  over uitgaven, seksualiteit, opvoeding van hun kinderen en huishoudelijke plichten. “Nu vertel ik mijn zoon om vrouwen te respecteren, wat eigenlijk tegen onze culturele gebruiken ingaat,” zegt hij.

Tsongo wil dat zijn leven laat zien dat God mannen en vrouwen geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijk in waarde zijn: “Wat ik nu preek, is dat we gelijk zijn en dat mannen op dit gebied daadwerkelijk kunnen veranderen. Ik ben ook veranderd en kan nu mannen helpen om hun zonden te belijden en anders te leven.” 

Het zal zijn als het rimpeleffect van een steen in de vijver.

Bang om te praten

Tsongo voelt nadrukkelijk dat de kerk zich moet uitspreken tegen seksueel geweld in de gemeenschap. Hij zegt: “Mensen zijn nog steeds geneigd om bang te zijn om over seksueel geweld te praten vanwege het vooroordeel en stigma wat hieraan gekoppeld is. Als mensen weten dat je verkracht bent, kunnen ze je verstoten en afwijzen. Als kerkleiders moeten we dit verhaal vertellen en de stilte verbreken rondom seksueel geweld, zowel binnen als buiten het huwelijk. Mensen in onze gemeente kunnen anderen helpen om dit te vertellen. Het zal zijn als het rimpel effect van een steen in een vijver.”  

Bidden

Bid voor geestelijke leiders en pastorale werkers in Congo:

  • voor genade om goed te reageren in situaties van seksueel geweld;
  • voor onverschrokkenheid  om te pleiten tegen seksueel geweld en een schadelijke houding en gedrag aan de kaak stellen;
  • voor medeleven om naast slachtoffers te staan;
  • voor hulp om een verhaal te vertellen van hoop, herstel en aanvaarding in plaats van een stigma, afwijzing en gebrokenheid.

Bid voor de jeugd: dat de volgende generatie zal weten hoe ze gezonde relaties tussen mannen en vrouwen, jongens en meisjes kunnen ontwikkelen: relaties die getuigen van vrede, menselijke waardigheid, respect en waarde. 

Wil je regelmatig bidden voor het werk van Tear? Meld je aan voor de gebedsbrief. Je ontvangt dan zes keer per jaar actuele gebedspunten.

Meer over het project

Preventieve gezondheidszorg in Oost-Congo

Democratische Republiek Congo (Afrika)
Dit project werkt aan het voorkomen van ziekten en helpt vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld.

Ontwerp & realisatie: Nilsson