De verhalen van Pastor Marcial en Fernanda uit Colombia

Internationaal geeft Tear in tien landen slachtofferhulp en werken we met lokale, kerkelijke partners aan de preventie van geweld. 

In Colombia traint Tear via haar lokale partner kerken in het uitreiken naar slachtoffers van seksueel geweld. Tijdens de jarenlange burgeroorlog zetten gewapende groeperingen seksueel geweld systematisch in als oorlogsstrategie. Zij ontwrichtten hiermee hele dorpen en lieten een spoor van verwoesting achter: verwoesting van zelfvertrouwen, familierelaties, lichamelijk en psychisch welzijn en economische zelfredzaamheid.

Slachtoffers leren de stilte en taboes te doorbreken en een veilig haven te creëren voor degenen die dit doorgemaakt hebben. 

Bekijk hieronder het indrukwekkende verhaal van vrees en hoop van Fernanda.

Lokale comités worden getraind in het verlenen van hulp op maat, en slachtoffers van seksueel geweld krijgen de kans zich te verenigen en economisch weer zelfredzaam te worden door het opzetten van een bedrijfje. Ook biedt het project een veilige plek om onder te duiken aan vrouwen die een aanklacht hebben ingediend en bedreigd worden door de dader.

Bekijk hieronder hoe de bewogen pastor Marcial zich inzet voor slachtoffers van geweld en misbruik.

Het project van Tear in Colombia

Help kerken in Colombia om uit te reiken naar slachtoffers van seksueel geweld. Met een veilige plek en hulp op maat voor slachtoffers. Lees hier meer over het project en geef een gift.

Meld je aan voor onze inspiratiemail