Als kerk moeten we in gesprek over seksueel geweld

Tsongo Kunahmbire is een baptistenvoorganger die dicht bij Carine woont in het oosten van de Democratische Republiek  van Congo (DRC). Alhoewel seksueel geweld wijd verspreid is in de DRC -  gepleegd door gewapende groepen, maar ook ingebed in de ongelijke relatie tussen mannen en vrouwen in het algemeen – doorbreekt de kerk van Tsongo de stilte rondom dit onderwerp.

Tsongo deelt met Tear zijn verhaal. Hoe hijzelf veranderd is en hoe hij zich gedwongen voelde om de stilte rondom seksueel geweld en ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te verbreken.  Bestudering van seksueel geweld, gelijkheid van sekse en de Bijbel daagde hem uit zijn meningen en zijn eigen gedrag te herzien. 

Vrouwen respecteren

Hij vertelt hoe hij gewend was om in hun huwelijk zijn vrouw te domineren en alle besluiten alleen te nemen:  over geld, over seks, over huishoudelijke plichten. God heeft hem geholpen te veranderen in een man die de meningen van zijn vrouw respecteert. Nu maken ze samen keuzes  over uitgaven, seksualiteit, opvoeding van hun kinderen en huishoudelijke plichten. “Nu vertel ik mijn zoon om vrouwen te respecteren, wat eigenlijk tegen onze culturele gebruiken ingaat,” zegt hij.

Het zal zijn als het rimpeleffect van een steen in de vijver

Tsongo wil dat zijn leven laat zien dat God mannen en vrouwen geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijk in waarde zijn: “Wat ik nu preek, is dat we gelijk zijn en dat mannen op dit gebied daadwerkelijk kunnen veranderen. Ik ben ook veranderd en kan nu mannen helpen om hun zonden te belijden en anders te leven.”  

Bang om te praten

Tsongo voelt nadrukkelijk dat de kerk zich moet uitspreken tegen seksueel geweld in de gemeenschap. Hij zegt: “Mensen zijn nog steeds geneigd om bang te zijn om over seksueel geweld te praten vanwege het vooroordeel en stigma wat hieraan gekoppeld is. Als mensen weten dat je verkracht bent, kunnen ze je verstoten en afwijzen. Als kerkleiders moeten we dit verhaal vertellen en de stilte verbreken rondom seksueel geweld, zowel binnen als buiten het huwelijk. Mensen in onze gemeente kunnen anderen helpen om dit te vertellen. Het zal zijn als het rimpel effect van een steen in een vijver.”  

Meld je aan voor onze inspiratiemail