Strategisch engagement voor gendergelijkheid

Doel: Erkennen
Categorie: Info

Dit strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-2019 vormt een nieuwe fase van onze inspanningen ter bevordering van gelijkheid van vrouwen en mannen, waarbij nog steeds nadruk wordt gelegd op prioritaire actiegebieden die bijzonder relevant zijn.

In het engagement worden meer dan dertig belangrijke maatregelen aangemerkt die op vijf prioritaire gebieden ten uitvoer moeten worden gelegd, evenals termijnen en indicatoren hiervoor. Daarnaast wordt nadruk gelegd op de noodzaak om een gendergelijkheidsperspectief op te nemen

in alle beleidsmaatregelen van de EU, evenals in EU-financieringsprogramma‘s. Dit zal mijn strategie zijn om te waarborgen dat
gendergelijkheid in de EU wordt bevorderd door middel van concrete maatregelen en doeltreffende stappen.

Over

Atria is een kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Atria zet zich in voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen in hun sociale en culturele diversiteit.

Tip

Dit materiaal werd beschikbaar gesteld door: