Slachtoffer geweld, verblijfsvergunning?

Doel: Erkennen
Categorie: Info

Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, van eergerelateerd geweld, van mensenhandel of van achterlating.

In deze publicatie leest u:
• aan welke voorwaarden u moet voldoen om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen.
• hoe u kunt aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet.
• hoe u een uitkering kunt aanvragen voor de periode dat u in de (vrouwen)opvang verblijft.
• hoe en waar u een identiteitsdocument kunt aanvragen.

Over 

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat de IND alle verblijfsaanvragen beoordeelt van mensen die in Nederland willen wonen of die graag Nederlander willen worden. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en die daarom hier asiel aanvragen. Maar ook om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin willen vormen met iemand die hier al woont. Daarnaast behandelt de IND naturalisatieverzoeken van mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom een Nederlands paspoort willen aanvragen. Bij de IND toetsen we elke aanvraag afzonderlijk aan de regels van het vreemdelingenbeleid. Dat betekent dat we goed luisteren naar het verhaal van elke aanvrager zodat elke beslissing die we nemen, recht doet aan ieders persoonlijke situatie.

Tip

Dit materiaal werd beschikbaar gesteld door: