Plan van aanpak jeugdwerk

Doel: Voorkomen
Categorie: Kids en jongeren

Uitgebreid document over het plan van aanpak voor veilig jeugdwerk. Veilig jeugdwerk opzetten aan de hand van drie onderdelen: inventarisatie, uitwerking en evaluatie.

Over

Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (SMKR) is als een onafhankelijke stichting opgericht door de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde kerken, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, de Hersteld Hervormde Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerken. Het Meldpunt opereert los van de kerken en heeft geen formele binding met de kerkgenootschappen. Inhoudelijk is zij geen verantwoording schuldig aan genoemde kerkgenootschappen. Iedereen die zich meldt bij het Meldpunt kan er zeker van zijn dat zijn / haar gegevens veilig zijn.

Tip

De kerk hoort een veilige plaats te zijnen gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt misbruik voor. Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact op met meldpuntmisbruik.nl, ook als je liever anoniem blijft.

Dit materiaal werd beschikbaar gesteld door: