Waarom voert Tear deze campagne?

Gendergerelateerd geweld (waaronder huiselijk geweld, seksueel geweld en mensenhandel) vormt wereldwijd een rode draad van onrecht dat mensen - met name vrouwen en meisjes - treft, mensen van hun waardigheid berooft en schade veroorzaakt.

Ook in Nederland is deze vorm van onrecht dichtbij en groot. Op dit moment heeft 48% van de vrouwen in Nederland te maken (gehad) met geweld of seksueel geweld. Elk jaar zijn 200.000 mensen in ons land slachtoffer van huiselijk geweld, zowel onder niet-christenen als christenen. Toch komen we hier in onze eigen leefomgeving niet altijd direct mee in aanraking. Veel mensen en kerken zijn onbewust, onwetend en onverschillig of er heerst een taboe op dit thema.

Al meer dan 40 jaar helpt Tear mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Op het gebied van gendergerelateerd geweld willen we families en gemeenschappen weerbaar maken en kerken in staat stellen om geweld te erkennen, aanpakken en
voorkomen (het als onrecht te benoemen, werken aan preventie en ruimte te bieden voor herstel). Internationaal werkt Tear in tien landen aan de preventie van geweld en slachtofferhulp.

We vinden dat we daarbij niet voorbij kunnen gaan aan de problematiek in Nederland. Onze ogen moeten open voor het feit dat ‘hun probleem’ ook ‘ons probleem’ is. Dat maakt het ook mogelijk om over en weer van elkaar te leren. In Nederland zoeken we daarom aansluiting bij een beweging van mensen en organisaties die al opstaan tegen geweld tegen vrouwen. Met de Resister-campagne willen we met jou opstaan tegen gender-gerelateerd geweld. In je dagelijks leven, in je eigen omgeving. Door net als Jezus gelijkwaardige relaties aan te gaan, je stem te verheffen en stelling te nemen in situaties van gendergerelateerd geweld, door op te komen en te zorgen voor de verdrukten en door te voorzien daar waar nood is. Elke stap maakt een wereld van verschil.

We geloven dat we dit niet alleen kunnen doen en willen daarom geloofsgemeenschappen mobiliseren om samen op te staan tegen deze vorm van onrecht en hen aanmoedigen om zich uit te spreken en in hun eigen omgeving een verschil te maken. We moedigen hen aan een veilige kerk te worden.

Lees meer over Resister of over de rol van de kerk.

Kijk hier hoe jij in actie kunt komen