De rol van de kerk

Wanneer je je geroepen voelt om God lief te hebben én onze naaste, zien we een grote rol voor de kerk weggelegd om geweld tegen vrouwen (en mannen) bespreekbaar te maken en aan te pakken. We zien een rol voor de kerk om:

  • Dit thema bespreekbaar te maken in eigen gemeente. Door het praten over dit thema (bijvoorbeeld dmv een preek of tijdens een thema- of kringavond) wordt de taboe over het thema doorbroken en de eerste stap gezet naar het creëren van een gezonde omgeving.
  • Te zorgen dat eigen gemeente een veilige gemeente is. Een veilige gemeente is een plek waar gewerkt wordt aan de preventie van geweldsincidenten, maar ook het vertrouwen heerst voor dader en slachtoffer om geweld te kunnen melden.
  • Een plek te zijn waar vrouwen én mannen op waarde worden geschat.
  • Een route naar herstel te bieden voor waar mannen en vrouwen zelf geweld hebben meegemaakt. Het is essentieel dat je als kerk weet waar je melding kunt maken en waar je de juiste hulp kunt verwachten. Een incident hoeft in veel gevallen niet zelf opgelost te worden, zowel slachtoffer en dader zijn vaak gebaat bij professionele (en onpartijdige) hulp. Bekijk hierbij welke organisatie je melding kunt maken in geval van nood.

Lees meer over Resister of waarom Tear deze campagne voert.

Kijk hier hoe jij in actie kunt komen