Over Resister

Resister is een campagne van Tear om geweld tegen vrouwen te stoppen. Op dit platform kun jij (of jouw kerk) verhalen, ervaringen of initiatieven delen. Ook delen we hier verhalen van hoe ervaringsdeskundigen en kerken wereldwijd omgaan met dit thema. Samen vormen we een beweging van Resisters. Iedereen die op wil staan tegen geweld tegen vrouwen of mannen kan er onderdeel van worden.

Kijk hier hoe jij in actie kunt komen

Missie

Dit is wat Resister betekent:

  1. Resist (weerstand): In actie komen om geweld tegen vrouwen te stoppen. Bij Resister worden materialen in beeld gebracht (acties en initiatieven) die ondernomen kunnen worden met jouw kerk om geweld tegen vrouwen te stoppen. De materialen zijn afkomstig van een grote diversiteit aan organisaties uit Nederland en de UK.
  2. Sister: Luisteren naar elkaar is ‘key’ in het herstellen van relaties. Via dit platform delen vrouwen en mannen die te maken hebben gehad met geweld hun verhalen, zo sta je in verbinding met jouw ‘sisters’.
  3. Re(store): We delen informatie over de routes naar hulp en geloven dat herstel mogelijk is voor slachtoffers en daders.

Klinkt Resister je nog wat nieuw in de oren? Dat kan goed kloppen, het is speciaal voor deze beweging bedacht. Een Resister kun je zijn, maar je kunt het ook doen. Het is een persoon met lef, iemand die zich uitspreekt of actie onderneemt om te zorgen dat geweld tegen vrouwen en mannen stopt.

Waarom voert Tear deze campagne?

Gendergerelateerd geweld (waaronder huiselijk geweld, seksueel geweld en mensenhandel) vormt wereldwijd een rode draad van onrecht dat mensen - met name vrouwen en meisjes - treft, mensen van hun waardigheid berooft en schade veroorzaakt.

Ook in Nederland is deze vorm van onrecht dichtbij en groot. Op dit moment heeft 48% van de vrouwen in Nederland te maken (gehad) met geweld of seksueel geweld. Elk jaar zijn 200.000 mensen in ons land slachtoffer van huiselijk geweld, zowel onder niet-christenen als christenen. Toch komen we hier in onze eigen leefomgeving niet altijd direct mee in aanraking. Veel mensen en kerken zijn onbewust, onwetend en onverschillig of er heerst een taboe op dit thema.

Al meer dan 40 jaar helpt Tear mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Op het gebied van gendergerelateerd geweld willen we families en gemeenschappen weerbaar maken en kerken in staat stellen om geweld te erkennen, aanpakken en
voorkomen (het als onrecht te benoemen, werken aan preventie en ruimte te bieden voor herstel). Internationaal werkt Tear in tien landen aan de preventie van geweld en slachtofferhulp.

We vinden dat we daarbij niet voorbij kunnen gaan aan de problematiek in Nederland. Onze ogen moeten open voor het feit dat ‘hun probleem’ ook ‘ons probleem’ is. Dat maakt het ook mogelijk om over en weer van elkaar te leren. In Nederland zoeken we daarom aansluiting bij een beweging van mensen en organisaties die al opstaan tegen geweld tegen vrouwen. Met de Resister-campagne willen we met jou opstaan tegen gender-gerelateerd geweld. In je dagelijks leven, in je eigen omgeving. Door net als Jezus gelijkwaardige relaties aan te gaan, je stem te verheffen en stelling te nemen in situaties van gendergerelateerd geweld, door op te komen en te zorgen voor de verdrukten en door te voorzien daar waar nood is. Elke stap maakt een wereld van verschil.

We geloven dat we dit niet alleen kunnen doen en willen daarom geloofsgemeenschappen mobiliseren om samen op te staan tegen deze vorm van onrecht en hen aanmoedigen om zich uit te spreken en in hun eigen omgeving een verschil te maken. We moedigen hen aan een veilige kerk te worden.

De rol van de kerk

Wanneer je je geroepen voelt om God lief te hebben én onze naaste, zien we een grote rol voor de kerk weggelegd om geweld tegen vrouwen (en mannen) bespreekbaar te maken en aan te pakken. We zien een rol voor de kerk om:

  • Dit thema bespreekbaar te maken in eigen gemeente. Door het praten over dit thema (bijvoorbeeld dmv een preek of tijdens een thema- of kringavond) wordt de taboe over het thema doorbroken en de eerste stap gezet naar het creëren van een gezonde omgeving.
  • Te zorgen dat eigen gemeente een veilige gemeente is. Een veilige gemeente is een plek waar gewerkt wordt aan de preventie van geweldsincidenten, maar ook het vertrouwen heerst voor dader en slachtoffer om geweld te kunnen melden.
  • Een plek te zijn waar vrouwen én mannen op waarde worden geschat.
  • Een route naar herstel te bieden voor waar mannen en vrouwen zelf geweld hebben meegemaakt. Het is essentieel dat je als kerk weet waar je melding kunt maken en waar je de juiste hulp kunt verwachten. Een incident hoeft in veel gevallen niet zelf opgelost te worden, zowel slachtoffer en dader zijn vaak gebaat bij professionele (en onpartijdige) hulp. Bekijk hierbij welke organisatie je melding kunt maken in geval van nood.