Onderzoek Prostitutie & Bodily Integrity

Doel: Erkennen
Categorie: Info

In dit literatuuronderzoek wordt onderzocht of er bodily integrity te vinden is binnen de prostitutie en of er verschillen zijn in bodily integrity tussen mannen en vrouwen en tussen illegale en legale prostitutie.

Er wordt geprobeerd de onderzoeksvraag te beantwoorden met informatie uit wetenschappelijke literatuur en er wordt een uiteenzetting gegeven, zodat lezers een eigen mening kunnen vormen over bodily integrity binnen de prostitutie. Bodily integrity wordt gedefinieerd als zeggenschap en agency over het eigen lichaam. In veel onderzoeken wordt beweerd dat er geen bodily integrity te vinden is in de prostitutie. Individuele identiteit, macht, sociale positie en integriteit van een prostituee worden bedreigd als het lichaam als winstgevend object gebruikt wordt, zelfs als dit met toestemming van de prostituee is. Anderen beweren juist dat het weigeren van individuele, lichamelijke vrijheid de bodily integrity, macht en agency beperkt.

Over 

Atria is een kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Atria zet zich in voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen in hun sociale en culturele diversiteit.

Tip
 

Dit materiaal werd beschikbaar gesteld door: