Onderzoek Effectief preventief

Doel: Erkennen
Categorie: Info

Rapport over het voorkomen van seksueel geweld door seksuele en relationele vorming in het onderwijs.

Eén op de drie meisjes en één op de vijf jongens maakt voor de achttiende verjaardag een vorm van strafbaar seksueel geweld mee.

1. Naar schatting worden jaarlijks tweeënzestigduizend kinderen in Nederland slachtoffer van strafbaar seksueel geweld.

2. Dergelijke aantallen laten zien hoe belangrijk het is seksueel geweld te voorkomen. De meest toegepaste maatregel hiertoe is seksuele en relationele vorming in het onderwijs (§1.3). Het doel hiervan is het voorkomen van nieuwe slachtoffers en plegers van seksueel geweld. Of dit doel bereikt wordt is niet altijd even duidelijk: van weinig preventieve interventies die binnen het onderwijs gebruikt worden die (onder meer) seksueel geweld beogen te voorkomen is bekend of zij effectief zijn, dus of zij daadwerkelijk het aantal incidenten van seksueel geweld verminderen (Hoofdstuk 4).

Dit rapport gaat over de effectiviteit van interventies binnen het onderwijs ter voorkoming van seksueel geweld. Indien alle kinderen en jongeren op school toegang hebben tot effectieve interventies, zouden jaarlijks minder kinderen en jongeren voor het eerst slachtoffer worden en/of zelf seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen.

Hoe weten we hoe goed een interventie is? Welke interventies kunnen effectief zijn? Wat doen scholen aan het voorkomen van seksueel geweld? Wat moeten en kunnen zij doen? En hoe kan de overheid hen hierbij helpen?

Over 

Atria is een kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Atria zet zich in voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen in hun sociale en culturele diversiteit.

De Nationaal Rapporteur rapporteert aan de regering over mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. De rapportages en publicaties zijn openbaar en beschikbaar op de website. De organisatie neemt geen klachten in behandeling en spoort ook geen kinderen op.

Tip
 

Dit materiaal werd beschikbaar gesteld door: