Tags
Kids en jongeren
Bij welke signalen in een prille (tiener)relatie zouden de alarmbellen moeten gaan rinkelen? Check het lijstje ‘fout vriendje’.
Meer informatie Download materiaal

Onder de naam Beware of loverboys onderneemt de organisatie Het Scharlaken Koord activiteiten om jonge meiden te waarschuwen voor foute vriendjes. Ze ontwikkelden o.a. een korte checklist die helpt een (mogelijke) ’loverboy’ te ontmaskeren.

Het Scharlaken Koord doet straatwerk onder prostituees, biedt hulpverlening aan prostituees en slachtoffers van loverboys en doet aan preventie, o.a. via weerbaarheidstrainingen voor meiden.

Tip

Wil je meer weten of Beware of loverboys, kijk dan op hun website.

Kids en jongeren
Bij welke signalen in een prille (tiener)relatie zouden de alarmbellen moeten gaan rinkelen?
Meer informatie Download materiaal

Onder de naam Beware of loverboys onderneemt de organisatie Het Scharlaken Koord activiteiten om jonge meiden te waarschuwen voor foute vriendjes. Zo ontwikkelden o.a. een korte checklist die helpt een (mogelijke) ’loverboy’ te ontmaskeren.

Het Scharlaken Koord doet straatwerk onder prostituees, biedt hulpverlening aan prostituees en slachtoffers van loverboys en doet aan preventie, o.a. via weerbaarheidstrainingen voor meiden.

Tip

Wil je meer weten over Beware of loverboys, kijk dan op hun site.

Kids en jongeren
Met deze werkmap ben je goed voorbereid om tijdens de kinderdienst met de kids te praten over veiligheid.
Download materiaal
Kids en jongeren
Een laagdrempelig en mooi verhaal om met kinderen in een kinderdienst te praten over veiligheid.
Download materiaal
Info
Bekijk hier een overzicht van de protocollen rondom seksueel geweld op denominatie
Download materiaal
Info
Vind hier meer informatie over Scharlaken Koord, een onafhankelijke christelijke organisatie die hulpverlening biedt.
Download materiaal
Info
Morele richtlijn voor vGKN predikanten en andere kerkelijke werkers.
Download materiaal
Info
Morele richtlijn voor NGK predikanten en andere kerkelijke werkers.
Download materiaal
Info
Morele richtlijn voor GKv predikanten en andere kerkelijke werkers.
Download materiaal
Info
Morele richtlijn voor CGK predikanten en andere kerkelijke werkers.
Download materiaal
Info
De Gedragscode Pastoraat geeft heldere kaders voor degenen die werkzaam zijn in de pastorale zorg in de R.K. Kerk en andere (vrijwillige) medewerkers.
Download materiaal
Info
Sexting, grooming, banga-lijsten… Nieuwe woorden voor een nieuw probleem: online seksuele intimidatie.
Meer informatie Download materiaal

Banga-lijsten of het verspreiden van seksfoto’s of filmpjes… Met het wijdverbreide gebruik van social media krijgen we helaas ook steeds vaker te maken met seksuele online intimidatie.

Wat bedoelen we met online seksuele intimidatie? Wat zijn de gevolgen voor de slachtoffers en hoe kun je (als slachtoffer, als vriend/in, als professional in de zorg, als politie of in het onderwijs) het beste handelen? Deze factsheet geeft cijfers en achtergronden over online seksuele intimidatie.

Atria is een kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Atria zet zich in voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen in hun sociale en culturele diversiteit.

Info
In een oogopslag zien hoeveel mensen jaarlijks slachtoffer zijn van seksueel geweld? Deze factsheet toont je de schokkende cijfers!
Meer informatie Download materiaal

In deze factsheet staan diverse feiten, onderzoeken en initiatieven over gendergerelateerd geweld op een rij.

Het Centrum Seksueel Geweld begeleidt slachtoffers van aanranding of verkrachting en
biedt een combinatie van medische en psychische hulp en begeleiding bij politieaangifte.

Info
Een overzichtelijke afbeelding van wat een veilige kerk inhoudt voor mensen die te maken hebben (gehad) met misbruik.
Download materiaal
Info
Uitleg over de ernst van vrouwenbesnijdenis. Let op: dit document is Engelstalig.
Download materiaal
Info
Een peiling van Tear om inzicht te krijgen in het soort geweldsituaties waar christenen mee in aanraking komen. Lees het volledige rapport hier.
Download materiaal
Info
Samenvatting van de peiling van Resister in 2017: Geweld tegen vrouwen in beeld.
Meer informatie Download materiaal

In mei 2017 heeft Tear een peiling uitgezet om inzicht te krijgen in het soort geweldsituaties waar christenen mee in aanraking komen. Ook wilde zij weten welke rol mensen voor de kerk zien weggelegd. Lees hier een samenvatting over de uitkomsten van deze peiling.

Info
Lees hier over het vertellen van misbruik en hoe een steunende reactie van levensbelang is.
Download materiaal
Info
Informatiepakket over wat gendergerelateerd geweld is. Let op: dit rapport is Engelstalig.
Download materiaal
Info
Factsheet over huwelijksdwang in Nederland door Kennisplatform Integratie & Samenleving.
Download materiaal
Info
Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, van eergerelateerd geweld, van mensenhandel of van achterlating.
Download materiaal
Info
Quickscan naar huiselijk geweld in orthodox-protestantse gezinnen.
Download materiaal
Info
Inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling.
Download materiaal
Info
In deze brochure leest u meer over de monitor in-, door- en uitstroom vrouwenopvang en de eerste landelijke resultaten.
Download materiaal
Info
Dit strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-2019 vormt een nieuwe fase van onze inspanningen ter bevordering van gelijkheid van vrouwen en mannen, waarbij nog steeds nadruk wordt gelegd op prioritaire actiegebieden die bijzonder relevant zijn.
Download materiaal
Info
Rapport over het voorkomen van seksueel geweld door seksuele en relationele vorming in het onderwijs.
Download materiaal
Info
In dit literatuuronderzoek wordt onderzocht of er bodily integrity te vinden is binnen de prostitutie en of er verschillen zijn in bodily integrity tussen mannen en vrouwen en tussen illegale en legale prostitutie.
Download materiaal
Info
De kennisagenda Gender en Gezondheid biedt een overzicht van de kennislacunes op het gebied van gender en gezondheid en dient als basis voor nieuwe programmering waaronder een toekomstig Nationaal Kennisprogramma Gender en Gezondheid.
Download materiaal
Info
In dit kwalitatieve onderzoek naar tienerzwangerschap gaat het om het perspectief van meiden zelf. Hun levensverhalen staan centraal.
Download materiaal
Info
Onderzoek van Atria naar wat werkt op het gebied van preventie van intergenerationeel geweld in Nederland en Europa.
Download materiaal
Info
Onderzoek 'Blijf van m’n Lijf Amsterdam en de politisering van huiselijk geweld in Nederland in de periode 1974-1990'.
Download materiaal
Info
Download het schematische overzicht van wat je stapsgewijs moet doen al wil je een melding maken.
Download materiaal
Info
Lees hier wat te doen bij verkrachting. Let op: dit document is Engelstalig.
Download materiaal
Info
Een feministisch-theologisch onderzoek naar de (on)mogelijkheid van vergeving bij seksueel misbruik in pastorale relaties.
Download materiaal
Boeken
Beschrijvingen uit het boek van Peter Rutter ‘Er zijn grenzen!’. Hierin wordt gesproken over seks als machtsmisbruik.
Download materiaal
Boeken
Lees hier de omslag van het boek ‘Tot ik weer vliegen kon…’ van Sigrid Zomer. Over omgaan met geloven en God en kerk na seksueel misbruik door een pastor.
Download materiaal
Boeken
Lees hier het eerste hoofdstuk uit het boek ‘Duizend bloemen’ van Sigrid Zomer. Over omgaan met geloven en God en kerk na seksueel misbruik door een pastor.
Download materiaal
Boeken
De relationele dynamiek in geloofsgemeenschappen na seksuele grensoverschrijding in een pastorale relatie vanuit het perspectief van primaire slachtoffers.
Download materiaal
Boeken
Deze pastorale gids biedt inzicht en handvatten hoe om te gaan met seksueel geweld.
Meer informatie Download materiaal

Deze pastorale gids geeft antwoord op de vragen: Wat gebeurt er in en met een gemeente wanneer men wordt geconfronteerd met seksueel geweld? Hoe kan een kerkenraad daar zorgvuldig mee omgaan? Wat kunnen betrokken gemeenteleden doen? Hoe kan een gemeente door een zo pijnlijk proces heen begeleid en opnieuw opgebouwd worden?

Ruard Ganzevoort, Alexander Veerman en J.G.K. Littooy schreven eerder de nota ‘Schuilplaats in de wildernis’ over kerkelijk beleid rond seksueel misbruik in opdracht van de Samen-op-weg kerken. Geschonden lichaam is een toegankelijke vertaling van deze nota. Het doel is om inzicht te geven op het brede en complexe veld van seksueel geweld en om handvatten aan te reiken om in het kerkelijk beleid koers te bepalen. 

Tip

Geschonden lichaam (2000) is een uitgave van Boekencentrum Zoetermeer. Het is via de pdf gratis te downloaden.

Trainingen en cursussen
Een profielschets van een vertrouwenspersoon en instructies van wat een vertrouwenspersoon doet binnen de gemeente.
Download materiaal
Preken- en kringmaterialen
Speciaal voor interne vertrouwenspersonen een handige training en handreiking.
Download materiaal
Trainingen en cursussen
Informatie over workshops voor kerken over het thema geweld. Keuze uit thema's als signalering en aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik.
Download materiaal
Trainingen en cursussen
Heeft jouw kerk al een vertrouwenspersoon naar wie je kunt gaan als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag?
Meer informatie Download materiaal

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Het is
helaas niet vanzelfsprekend. Ook in de kerk komt seksueel misbruik voor. Een interne vertrouwenspersoon
kan een belangrijke rol innemen in de kerk, naast het pastoraat.

In de vierdaagse training Interne VertrouwensPersoon (IVP) van het komen o.a. de volgende onderwerpen
aan bod: Wat heb je nodig om als vertrouwenspersoon te kunnen werken (vaardigheden, faciliteiten)? Over
welke problematiek hebben we het? Wat kun je doen wanneer je seksueel misbruik signaleert? Welke
communicatievaardigheden zijn belangrijk om veiligheid en vertrouwen te creeren? Hoe kun je in je rol als
vertrouwenspersoon bijdragen aan het voorkomen van misbruik?

Het Meldpunt adviseert en begeleidt mensen die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden
van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een functie bekleedt.

Tip

De training bestaat uit vier dagdelen van ongeveer twee uur. Kosten van de training zijn 300 euro per
persoon. Je kunt je aanmelden via: info@meldpuntmisbruik.nl of telefonisch via 06 20 05 44 52.

Trainingen en cursussen
Download hier de posters om op te hangen op de toiletten in de kerk. De posters zijn er om de toiletbezoeker tot nadenken te zetten.
Download materiaal
Trainingen en cursussen
Hier vind je meer informatie over de workshop Krav Maga die door Tear wordt gegeven. Ook krijg je informatie over hoe je deze workshop kunt aanvragen.
Download materiaal
Preken- en kringmaterialen
Gedachten over misbruik en mensenhandel naar aanleiding van het boek Ruth.
Download materiaal
Preken- en kringmaterialen
Een preek over grensoverschrijdend gedrag en hoe de kerk een veilige plaats hoort te bieden.
Download materiaal
Preken- en kringmaterialen
Een overweging op basis van Hooglied 5: 2 – 7 en Hooglied 8: 3 – en wat deze Bijbelse teksten over de liefde kunnen betekenen als je misbruikt bent.
Download materiaal
Preken- en kringmaterialen
Dit is een preek aan de hand van het verhaal van de goede herder. En over hoe wij de rollen van schaap en herder in ons leven kunnen ervaren.
Download materiaal
Preken- en kringmaterialen
Wat kan vergeven lastig zijn als er onrecht is gedaan. In dit document wordt verteld hoe vergeven een cadeau van God is en hoe je ermee om kunt gaan.
Download materiaal
Preken- en kringmaterialen
Dit is het voorwoord van het boek ‘Kies voor overwinning’ van J. Bezemer. Hij schrijft over hoe u de wapenrusting uit Efeze 6 effectief in uw leven kunt toepassen.
Download materiaal
Preken- en kringmaterialen
Dit is de uitgeschreven versie van de lezing van dr. Adriana Balk-van Rossum over de rol van
godsbeelden in de levensverhalen van vrouwen met een incestervaring.
Download materiaal
Preken- en kringmaterialen
Een preek over seksueel geweld op basis van het verhaal van Tamar en Amnon.
Download materiaal
Preken- en kringmaterialen
Dit is een handreiking met gesprekspunten om over de #MeToo discussie te praten in de kerk/huiskringen.
Download materiaal
Preken- en kringmaterialen
Een handige huiskringtool om met elkaar te praten over hoe je een veilige gemeente kunt zijn.
Download materiaal
Preken- en kringmaterialen
Op 8 maart is het internationale vrouwendag. Bid en deel dit gebed en sta stil bij geweld tegen vrouwen.
Meer informatie Download materiaal

Met dit gebed sta je stil bij de vrouwen die slachtoffer zijn van (seksueel) geweld. Door het samen te bidden, in de kerk, in je Bijbelkring of thuis, word je je bewust van de situatie waar vele vrouwen zich wereldwijd in bevinden.

Het gebed is opgesteld door de internationale christelijke alliantie Restored die zich inzet om geweld tegen vrouwen te stoppen.

Tip

Grijp de periode rondom 8 maart aan (of kies een ander moment in het jaar) om in je kerk of Bijbelkring aandacht te geven aan geweld tegen vrouwen en gebruik dit gebed hierbij.


 

Preken- en kringmaterialen
Wat zegt de Bijbel over seksueel geweld en misbruik? Ontdek het in deze Bijbelstudie over Tamar.
Meer informatie Download materiaal

Seksueel misbruik in de Bijbel?! Ja, ook daar vind je het. Deze Bijbelstudie neemt je mee in het  oudtestamentische verhaal van Tamar en geeft je handvatten om te bespreken in grote en kleinere gesprekskringen.

Deze Bijbelserie is ontwikkeld door Tearfund UK om seksueel geweld en ongelijkheid bespreekbaar te maken in de kerk. Deze Bijbelstudie is voor Tear vertaald door Martina Fraanje.

Tip

Deze studie is bedoeld voor kerkbezoekers en te gebruiken in bijbelkringen of gesprekskringen.


 

Preken- en kringmaterialen
For men only – een Bijbelstudie over geweld tegen vrouwen en wat je er als man tegen kunt doen.
Meer informatie Download materiaal

Vind je geweld tegen vrouwen vooral een vrouwenkwestie of een ver-van-je-bed-show? Dan is  deze Bijbelstudie juist voor jou! Ontdek wat je als man hierin kunt betekenen.

Dit is de vijfde Bijbelstudie uit de serie First Man Standing Bible studies. Deze serie verkent thema’s als mannelijkheid, relaties (inclusief die met vrienden, partner en kinderen) en hoe we de maatschappij zo kunnen veranderen dat aan geweld tegen vrouwen een einde komt. Deze Bijbelstudie daagt je uit om vanuit de Bijbel na te denken over geweld tegen vrouwen.

Over

Deze Bijbelstudie is ontwikkeld door Restored, een christelijke internationale alliantie die zich inzet om het geweld tegen vrouwen te stoppen.

Tip

Het is een uitgebreide Bijbelstudie die je gerust over meerdere avonden kunt spreiden.