Kom in actie

Op deze pagina vind je verschillende materialen om zelf mee aan de slag te gaan. 
Waar zou jij graag meer van willen weten?
Welk onderdeel spreekt je aan?
Tags
Info
Factsheet huiselijk en seksueel geweld
In deze factsheet lees je alles over huiselijk en seksueel geweld, inclusief de huidige cijfers (2018)
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Info
Geweld tegen vrouwen in beeld: een peiling onder christenen in Nederland.
Uit deze peiling blijkt dat bijna driekwart (73%) van de vrouwelijke respondenten uit christelijk Nederland in haar leven te maken heeft gehad met minimaal 1 vorm van geweld. Met name psychisch geweld komt veel voor.
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Kids en jongeren
Plan van aanpak jeugdwerk
Stappenplan voor veilig jeugdwerk in jouw kerk.
Meer informatie Download materiaal

Uitgebreid document over het plan van aanpak voor veilig jeugdwerk. Veilig jeugdwerk opzetten aan de hand van drie onderdelen: inventarisatie, uitwerking en evaluatie.

Over

Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (SMKR) is als een onafhankelijke stichting opgericht door de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde kerken, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, de Hersteld Hervormde Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerken. Het Meldpunt opereert los van de kerken en heeft geen formele binding met de kerkgenootschappen. Inhoudelijk is zij geen verantwoording schuldig aan genoemde kerkgenootschappen. Iedereen die zich meldt bij het Meldpunt kan er zeker van zijn dat zijn / haar gegevens veilig zijn.

Tip

De kerk hoort een veilige plaats te zijnen gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt misbruik voor. Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact op met meldpuntmisbruik.nl, ook als je liever anoniem blijft.

Dit materiaal is van:

Kids en jongeren
Checklist 'fout vriendje'
Bij welke signalen in een prille (tiener)relatie zouden de alarmbellen moeten gaan rinkelen? Check het lijstje ‘fout vriendje’.
Meer informatie Download materiaal

Bij welke signalen in een prille (tiener)relatie zouden de alarmbellen moeten gaan rinkelen? Check het lijstje ‘fout vriendje’. Zeer geschikt om te gebruiken op een tieneravond of thema-avond voor tieners.

Onder de naam Beware of loverboys onderneemt de organisatie Het Scharlaken Koord activiteiten om jonge meiden te waarschuwen voor foute vriendjes. Zo ontwikkelden, o.a. een korte checklist die helpt een (mogelijke) ’loverboy’ te ontmaskeren..

Over

Het Scharlaken Koord doet straatwerk onder prostituees, biedt hulpverlening aan prostituees en slachtoffers van loverboys en doet aan preventie, o.a. via weerbaarheidstrainingen voor meiden.

Tip

Wil je meer weten of Beware of loverboys, kijk dan op hun site: http://www.preventiescharlakenkoord.nl/beware-of-loverboys/home

Dit materiaal is van:

Kids en jongeren
Checklist 'Loverboy'
Bij welke signalen in een prille (tiener)relatie zouden de alarmbellen moeten gaan rinkelen?
Meer informatie Download materiaal

Bij welke signalen in een prille (tiener)relatie zouden de alarmbellen moeten gaan rinkelen? Deze flyer over loverboys ontwikkeld door ‘Het Scharlaken Koord’ informeert tieners over het fenomeen loverboys. Het materiaal is geschikt om te gebruiken op een tieneravond of thema-avond voor tieners.

Over

Onder de naam Beware of loverboys onderneemt de organisatie Het Scharlaken Koord activiteiten om jonge meiden te waarschuwen voor loverboys. Zo ontwikkelden, o.a. een korte checklist die helpt een (mogelijke) ’loverboy’ te ontmaskeren. Het Scharlaken Koord doet straatwerk onder prostituees, biedt hulpverlening aan prostituees en slachtoffers van loverboys en doet aan preventie, o.a. via weerbaarheidstrainingen voor meiden.

Tip

Wil je meer weten of Beware of loverboys, kijk dan op de site: http://www.preventiescharlakenkoord.nl/beware-of-loverboys/home

Dit materiaal is van:

Kids en jongeren
Kidsclub werkmap thema veiligheid
Met deze werkmap ben je goed voorbereid om tijdens de kinderdienst met de kids te praten over veiligheid.
Meer informatie Download materiaal

Uitgebreide werkmap om over het thema veiligheid te praten met kinderen. Aan de hand van diverse Bijbelteksten worden de kinderen uitgedaagd om op verschillende manieren over dit thema na te denken.

Over

Dit materiaal is ontwikkeld door Meldpunt Misbruik.

Tip

Meer informatie over hoe een veilige gemeente te worden? Bekijk
www.eenveiligekerk.nl

Dit materiaal is van:

Kids en jongeren
Kinderdienst verhaal 'Verstrikt'
Een laagdrempelig en mooi verhaal om met kinderen in een kinderdienst te praten over veiligheid.
Meer informatie Download materiaal

Mooi verhaal voor kinderen over een lieveheersbeestje en de ontmoeting met een spin. Naast het verhaal bevat dit document gespreksvragen waarmee er samen met de kinderen nagedacht kan worden over veiligheid.

Over

De Stichting VPSG biedt advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld,
godsdienst en zingeving. We bieden een luisterend oor zodat getroffenen (en
mensen in hun omgeving) niet langer alleen staan.

Tip

Meer informatie over hoe een veilige gemeente te worden? Bekijk
www.eenveiligekerk.nl

Dit materiaal is van:

Info
Overzicht protocollen seksueel geweld per denominatie
Bekijk hier een overzicht van de protocollen rondom seksueel geweld op denominatie
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Info
Informatie Scharlaken Koord
Vind hier meer informatie over Scharlaken Koord, een onafhankelijke christelijke organisatie die hulpverlening biedt.
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Info
Gedragscode predikanten vGKN
Morele richtlijn voor vGKN predikanten en andere kerkelijke werkers.
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Info
Gedragscode NGK
Morele richtlijn voor NGK predikanten en andere kerkelijke werkers.
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Info
Beroepscode predikanten
Morele richtlijn voor GKv predikanten en andere kerkelijke werkers.
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Info
Gedragscode CGK
Morele richtlijn voor CGK predikanten en andere kerkelijke werkers.
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Info
Gedragscode Pastoraat RKK
De Gedragscode Pastoraat geeft heldere kaders voor degenen die werkzaam zijn in de pastorale zorg in de R.K. Kerk en andere (vrijwillige) medewerkers.
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Info
Factsheet online seksuele intimidatie
Sexting, grooming, banga-lijsten… Nieuwe woorden voor een nieuw probleem: online seksuele intimidatie.
Meer informatie Download materiaal

Banga-lijsten of het verspreiden van seksfoto’s of filmpjes… Met het wijdverbreide gebruik van social media krijgen we helaas ook steeds vaker te maken met seksuele online intimidatie.

Wat bedoelen we met online seksuele intimidatie? Wat zijn de gevolgen voor de slachtoffers en hoe kun je (als slachtoffer, als vriend/in, als professional in de zorg, als politie of in het onderwijs) het beste handelen? Deze factsheet geeft cijfers en achtergronden over online seksuele intimidatie.

Atria is een kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Atria zet zich in voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen in hun sociale en culturele diversiteit.

Dit materiaal is van:

Info
Factsheet cijfers over seksueel geweld in Nederland
In een oogopslag zien hoeveel mensen jaarlijks slachtoffer zijn van seksueel geweld? Deze factsheet toont je de schokkende cijfers!
Meer informatie Download materiaal

In deze factsheet staan diverse feiten, onderzoeken en initiatieven over gendergerelateerd geweld op een rij.

Het Centrum Seksueel Geweld begeleidt slachtoffers van aanranding of verkrachting en
biedt een combinatie van medische en psychische hulp en begeleiding bij politieaangifte.

Dit materiaal is van:

Info
Uitleg veilige kerk
Een overzichtelijke afbeelding van wat een veilige kerk inhoudt voor mensen die te maken hebben (gehad) met misbruik.
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Info
Uitleg ernst vrouwenbesnijdenis
Uitleg over de ernst van vrouwenbesnijdenis. Let op: dit document is Engelstalig.
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Info
Rapportage 'Geweld tegen vrouwen in beeld'
Een peiling van Tear om inzicht te krijgen in het soort geweldsituaties waar christenen mee in aanraking komen. Lees het volledige rapport hier.
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Info
Samenvatting peiling onder christelijk Nederland
Samenvatting van de peiling van Resister in 2017: Geweld tegen vrouwen in beeld.
Meer informatie Download materiaal

In mei 2017 heeft Tear een peiling uitgezet om inzicht te krijgen in het soort geweldsituaties waar christenen mee in aanraking komen. Ook wilde zij weten welke rol mensen voor de kerk zien weggelegd. Lees hier een samenvatting over de uitkomsten van deze peiling.

Dit materiaal is van:

Info
Artikel 'Vertellen dat je misbruikt bent'
Lees hier over het vertellen van misbruik en hoe een steunende reactie van levensbelang is.
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Info
Informatiepakket Footsteps
Informatiepakket over wat gendergerelateerd geweld is. Let op: dit rapport is Engelstalig.
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Info
Factsheet huwelijksdwang
Factsheet over huwelijksdwang in Nederland door Kennisplatform Integratie & Samenleving.
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Info
Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning
Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, van eergerelateerd geweld, van mensenhandel of van achterlating.
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Info
Quickscan 'De mantel der liefde'
Quickscan naar huiselijk geweld in orthodox-protestantse gezinnen.
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Info
Ouderenmishandeling in Nederland
Inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling.
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Info
Monitor in-, door- en uitstroom vrouwenopvang
In deze brochure leest u meer over de monitor in-, door- en uitstroom vrouwenopvang en de eerste landelijke resultaten.
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Info
Strategisch engagement voor gendergelijkheid
Dit strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-2019 vormt een nieuwe fase van onze inspanningen ter bevordering van gelijkheid van vrouwen en mannen, waarbij nog steeds nadruk wordt gelegd op prioritaire actiegebieden die bijzonder relevant zijn.
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Info
Onderzoek Effectief preventief
Rapport over het voorkomen van seksueel geweld door seksuele en relationele vorming in het onderwijs.
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Info
Onderzoek Prostitutie & Bodily Integrity
In dit literatuuronderzoek wordt onderzocht of er bodily integrity te vinden is binnen de prostitutie en of er verschillen zijn in bodily integrity tussen mannen en vrouwen en tussen illegale en legale prostitutie.
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Info
Kennisagenda Gender en Gezondheid
De kennisagenda Gender en Gezondheid biedt een overzicht van de kennislacunes op het gebied van gender en gezondheid en dient als basis voor nieuwe programmering waaronder een toekomstig Nationaal Kennisprogramma Gender en Gezondheid.
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Info
In één klap volwassen
In dit kwalitatieve onderzoek naar tienerzwangerschap gaat het om het perspectief van meiden zelf. Hun levensverhalen staan centraal.
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Info
Preventie van intergenerationeel geweld Nederland en EU
Onderzoek van Atria naar wat werkt op het gebied van preventie van intergenerationeel geweld in Nederland en Europa.
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Info
Scriptie 'Vrouwen die bereid zijn terug te vechten'
Onderzoek 'Blijf van m’n Lijf Amsterdam en de politisering van huiselijk geweld in Nederland in de periode 1974-1990'.
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Info
Overzicht: Melding maken bij geweld
Download het schematische overzicht van wat je stapsgewijs moet doen al wil je een melding maken.
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Info
Wat te doen bij verkrachting
Lees hier wat te doen bij verkrachting. Let op: dit document is Engelstalig.
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Info
Onderzoek '(On)mogelijkheid van vergeving'
Een feministisch-theologisch onderzoek naar de (on)mogelijkheid van vergeving bij seksueel misbruik in pastorale relaties.
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Boeken
Boek 'Er zijn grenzen!'
Beschrijvingen uit het boek van Peter Rutter ‘Er zijn grenzen!’. Hierin wordt gesproken over seks als machtsmisbruik.
Meer informatie Download materiaal

Een serie psychologische momentopnamen uit ‘’Er zijn grenzen! – Seks als machtsmisbruik van hulpverleners met hun vrouwelijke cliënten’ geeft de typerende manieren weer waarop mannen zichzelf en hun protegees overhalen tot het deelnemen aan seksuele relaties die taboe zouden moeten zijn.

Deze stappen onthullen de meest intieme gedachten, gevoelens en strategieën van mannen die over de taboegrens heengaan – eerst door haar op de proef te stellen, dan door te trachten haar opnieuw te definiëren en ten slotte, zo nodig, door de grens helemaal af te schaffen.

Over

De schrijver is Amerikaans psychiater, die zowel mannelijke (potentiële) daders, als
vrouwelijke slachtoffers in therapie heeft gehad. Het taalgebruik is helder en de
materie wordt goed beschreven. De schrijver neemt duidelijk stelling, al is hij m.i. op
sommige momenten wat te stellig in zijn beweringen, met name waar het gaat over
mogelijke verklaringen van mannelijk gedrag. Het boek is geschikt voor een breed
publiek, maar vooral interessant voor hulpverleners en hun (potentiële) cliëntes. 

Tip

Dit materiaal is van:

Boeken
Omslag Tot ik weer vliegen kon
Lees hier de omslag van het boek ‘Tot ik weer vliegen kon…’ van Sigrid Zomer. Over omgaan met geloven en God en kerk na seksueel misbruik door een pastor.
Meer informatie Download materiaal

Sigrid Zomer beschrijft nauwkeurig, persoonlijk en eerlijk hoe het gebeurde. Hoe ze langzaam, stapje voor stapje werd meegevoerd in een intimiteit die ze hield voor een oprechte wederzijdse - onmogelijke - liefde, maar die ze later leerde zien als een geraffineerd spel door een pastor die zich liet leiden door egoïstische motieven. Voor wie zij niet de enige was, en zeker niet de eerste.

Ook beschrijft ze de ontreddering en persoonlijke schade waarin de periode van misbruik resulteerde, de ontwrichting van het eens zo kalme, gelukkige leven in haar gezin en in de parochie. En de moeizame weg terug 'tot ik weer vliegen kon op eigen kracht.' Het verhaal laat zien hoe bij seksueel misbruik door een pastor er meer kapotgaat dan de reputatie van de pleger: het vertrouwen, het plezier in de kerk verdwijnt. En niet alleen bij het slachtoffer, maar bij heel de gemeenschap die ervan weet.

Over

Sigrid is geen literair auteur, maar ze bouwt het verhaal in eenvoudige dagboekachtige zinnen zo op dat je met stijgende verbazing doorleest. Zó en niet anders, kan het beschreven worden: zonder kunstgrepen, intens, persoonlijk, de feiten en vragen ruminerend in een voortschrijdend inzicht naar het onontkoombare antwoord: ik ben door hem, mijn pastor en vriend liefdeloos misbruikt.

Tip

De boeken Tot ik weer vliegen kon’ en het vervolg ‘Duizend bloemen’ zijn gratis aan te vragen bij de schrijfster zelf, via e-mailadres sigridzomer@hotmail.com

Dit materiaal is van:

Boeken
Duizend Bloemen - hoofdstuk 1
Lees hier het eerste hoofdstuk uit het boek ‘Duizend bloemen’ van Sigrid Zomer. Over omgaan met geloven en God en kerk na seksueel misbruik door een pastor.
Meer informatie Download materiaal

Niet alleen je lichamelijke en psychische integriteit worden aangetast wanneer een pastor je misbruikt. Ook je geloof lijdt bijna altijd schade. Hoe zit het met al die mooie woorden die hij sprak? Zijn die net zo onbetrouwbaar als hijzelf is gebleken?

In 'Duizend bloemen' laat Sigrid Zomer ons er getuige van zijn hoe zij haar beschadigde geloof weer terugwint. Met grote vreugde en volharding volgt zij cursussen bibliodrama en exegese. Zij vindt persoonlijke antwoorden op haar vragen.

'Duizend bloemen' is een strikt persoonlijk verslag van de weg die Sigrid aflegt en de antwoorden die zij vindt. Voor anderen is het boeiend om haar op deze weg te volgen, om te zien hoe zij vrij wordt van haar dader en zich een verdiept geloof
terugvecht.

Over 

Sigrid Zomer - auteur van 'Tot ik weer vliegen kon ...,' verhaal van seksueel misbruik, van haar, door haar pastor, in de rooms-katholieke parochie waarin zij als vrijwilligster werkzaam was - schrijft nu hoe het haar verder ging en gaat in 'Duizend
bloemen'.

Aan de hand van haar ervaringen met bibliodrama, door de jaren heen, en aan de hand van de modulen exegese die zij volgde aan de opleiding Theologie en Levensbeschouwing, beschrijft zij haar verdere verwerking van het seksueel misbruik en haar leren omgaan met kerk en God en geloven daarna.

Tip

De boeken ‘Duizend bloemen’ en ‘Tot ik weer vliegen kon’ zijn gratis aan te vragen bij de schrijfster zelf, via e-mailadres sigridzomer@hotmail.com

Dit materiaal is van:

Boeken
Ik sta erbuiten - maar ik sta wel te kijken
De relationele dynamiek in geloofsgemeenschappen na seksuele grensoverschrijding in een pastorale relatie vanuit het perspectief van primaire slachtoffers.
Meer informatie Download materiaal

leven en in het leven van de mensen om hen heen. Zij vertelden over hoe diep de grensoverschrijding hen heeft bezeerd en hoe ingrijpend, hoe veelomvattend en hoe langdurig de gevolgen ervan zijn. Tegelijkertijd is er veerkracht zichtbaar bij slachtoffers.

Het boek ‘Ik sta er buiten – maar ik sta wel te kijken’ beantwoord vragen als: Wat is er überhaupt gebeurd? Hoe kan zoiets gebeuren? Waarom doet een predikant of ouderling zoiets? Is zo’n predikant psychisch wel helemaal in orde? En hoe overkomt iemand zoiets? En wat is seksueel misbruik in een pastorale relatie überhaupt?

Over 

Een proefschrift door Christiane van den Berg-Seiffert

Tip

Dit materiaal is van:

Boeken
Geschonden lichaam, pastorale gids voor gemeenten die geconfronteerd worden met seksueel geweld
Deze pastorale gids biedt inzicht en handvatten hoe om te gaan met seksueel geweld.
Meer informatie Download materiaal

Deze pastorale gids geeft antwoord op de vragen: Wat gebeurt er in en met een gemeente wanneer men wordt geconfronteerd met seksueel geweld? Hoe kan een kerkenraad daar zorgvuldig mee omgaan? Wat kunnen betrokken gemeenteleden doen? Hoe kan een gemeente door een zo pijnlijk proces heen begeleid en opnieuw opgebouwd worden?

Ruard Ganzevoort, Alexander Veerman en J.G.K. Littooy schreven eerder de nota ‘Schuilplaats in de wildernis’ over kerkelijk beleid rond seksueel misbruik in opdracht van de Samen-op-weg kerken. Geschonden lichaam is een toegankelijke vertaling van deze nota. Het doel is om inzicht te geven op het brede en complexe veld van seksueel geweld en om handvatten aan te reiken om in het kerkelijk beleid koers te bepalen. 

Tip

Geschonden lichaam (2000) is een uitgave van Boekencentrum Zoetermeer. Het is via de pdf gratis te downloaden.

Dit materiaal is van:

Trainingen en cursussen
Profieltekst en instructie interne vertrouwenspersoon
Een profielschets van een vertrouwenspersoon en instructies van wat een vertrouwenspersoon doet binnen de gemeente.
Meer informatie Download materiaal

Een profielschets van een vertrouwenspersoon en instructies (formulier) van wat een vertrouwenspersoon doet binnen de gemeente

Over 

Het Meldpunt adviseert en begeleidt mensen die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een functie bekleedt.

Tip

Het is een aan te raden zowel een mannelijke als vrouwelijke vertrouwenspersoon aan te stellen.

Dit materiaal is van:

Preken- en kringmaterialen
Training en handreiking interne vertrouwenspersoon
Speciaal voor interne vertrouwenspersonen een handige training en handreiking.
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Trainingen en cursussen
Informatie over workshops voor kerken over geweld en misbruik - Bureau Speelberg
Informatie over workshops voor kerken over het thema geweld. Keuze uit thema's als signalering en aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik.
Meer informatie Download materiaal

Informatie over workshops voor kerken over het thema geweld. Keuze uit thema's als signalering en aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik. Geschikt voor kinder- en jeugdleiders, ouders en voor op een zondag tijdens vrouwen- en mannen meetings.

Over 

Bureau Speelberg wil verlangens en ambities van individuen, teams en organisaties helpen waar te maken, zodat ze kunnen excelleren en hun doelen kunnen bereiken.


Tip

De workshop kan ook in het engels worden verzorgd.

Dit materiaal is van:

Trainingen en cursussen
Training interne vertrouwenspersoon voor kerken
Heeft jouw kerk al een vertrouwenspersoon naar wie je kunt gaan als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag?
Meer informatie Download materiaal

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Het is
helaas niet vanzelfsprekend. Ook in de kerk komt seksueel misbruik voor. Een interne vertrouwenspersoon
kan een belangrijke rol innemen in de kerk, naast het pastoraat.

In de vierdaagse training Interne VertrouwensPersoon (IVP) van het komen o.a. de volgende onderwerpen
aan bod: Wat heb je nodig om als vertrouwenspersoon te kunnen werken (vaardigheden, faciliteiten)? Over
welke problematiek hebben we het? Wat kun je doen wanneer je seksueel misbruik signaleert? Welke
communicatievaardigheden zijn belangrijk om veiligheid en vertrouwen te creeren? Hoe kun je in je rol als
vertrouwenspersoon bijdragen aan het voorkomen van misbruik?

Het Meldpunt adviseert en begeleidt mensen die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden
van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een functie bekleedt.

Tip

De training bestaat uit vier dagdelen van ongeveer twee uur. Kosten van de training zijn 300 euro per
persoon. Je kunt je aanmelden via: info@meldpuntmisbruik.nl of telefonisch via 06 20 05 44 52.

Dit materiaal is van:

Trainingen en cursussen
Toilet posters Resister
Download hier de posters om op te hangen op de toiletten in de kerk. De posters zijn er om de toiletbezoeker tot nadenken te zetten.
Meer informatie Download materiaal

Download hier de posters om op te hangen op de toiletten in de kerk. De posters zijn er om de toiletbezoeker tot nadenken aan te zetten. 

Over 

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken.

Tip

In het Lincolnshire in Engeland bedachten ze een poster waar een codewoord op stond. Wanneer vrouwen werden lastiggevallen door mannen konden ze aan de bar vragen naar ‘Angela’. Zo wist de barman dat er hulp nodig was in de desbetreffende situatie. Lees het artikel.

Dit materiaal is van:

Trainingen en cursussen
Informatie Workshop Krav Maga
Hier vind je meer informatie over de workshop Krav Maga die door Tear wordt gegeven. Ook krijg je informatie over hoe je deze workshop kunt aanvragen.
Meer informatie Download materiaal

Tijdens de workshop voor tieners of dames wordt er door middel van Krav Maga (een zelfverdedigingsmethode ontwikkeld in Israël) en diverse speltechnieken gewerkt aan het stellen van grenzen, wederzijds begrip, een respectvolle houding en goede communicatie naar elkaar. Tieners en tienerleiders van kerken leren daarnaast wat gendergerelateerd geweld is (denk aan gevallen van seksueel overschrijdend gedrag, intimidatie, pesten, sexting etc.) en wat je kan doen om slachtoffers te helpen en geweld te voorkomen. 

Deze workshop wordt gegeven door een gespreksleider en 2 Krav Maga instructeurs.
Kosten: nader te bepalen.

Over 

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken.
Styl is een team jonge docenten met hart voor jongeren. Onder het motto “Jongeren sterker en bewuster maken” biedt Styl interactieve lessen aan waarin jongeren worden bekrachtigt in wie zij zijn en waarin ze bewust worden gemaakt van de keuzes die zij maken en de gevolgen daarvan.
De International Krav Maga Federation (IKMF) is in 1995 door vooraanstaande Krav Maga-experts opgericht om het zelfverdedigingssysteem Krav Maga wereldwijd bekend te maken. Het is de grootste Krav Maga-organisatie ter wereld en is gevestigd in Israël. De voorzitter is Avi Moyal (Master level 2). Bo van Velzen (Expert level 2) is aangesteld als Country Director van IKMF Nederland.

Tip

Organiseer de Krav Maga workshop samen met de tienerleiders van gemeentes bij jou uit de buurt.
 

Dit materiaal is van:

Preken- en kringmaterialen
Preek naar aanleiding van het boek Ruth
Gedachten over misbruik en mensenhandel naar aanleiding van het boek Ruth.
Meer informatie Download materiaal

‘Eén familie uit Betlehem vertrekt naar Moab, waar vrouwen slecht werden behandeld. Veel vrouwen uit de lagere klassen werden verkocht aan prostitutiecentra, die verbonden waren met de afgodendienst aan vruchtbaarheidsgoden en -godinnen. De geschiedenis van Ruth vertelt ons dat op die plaats de zonen van Elimelech worden meegetrokken in de culturele visie op vrouwen van de Moabieten en ze ‘vrouwen uit Moab namen’....’

Bovenstaande gedachte is één van de inzichten die geboden worden over misbruik en mensenhandel naar aanleiding van het bijbelboek Ruth. Download het materiaal om de volledige blog te kunnen lezen.

Over 

Deze blog verscheen eerder op patheos.com en is vertaald door Martina Fraanje.

Tip

Het centrale Nederlandse informatie- en meldpunt over mensenhandel is Comensha. Meer informatie over het onderwerp mensenhandel treft u op de website www.comensha.nl.

Dit materiaal is van:

Preken- en kringmaterialen
Preek 'Grensoverschrijdend gedrag'
Een preek over grensoverschrijdend gedrag en hoe de kerk een veilige plaats hoort te bieden.
Meer informatie Download materiaal

Preek over grensoverschrijdend gedrag en hoe de kerk een veilige plaats hoort te bieden.

Indrukwekkende preek op basis van Matteüs 24 over hoe de kerk bestaat uit mensen en het dak niet moet instorten.  

Over 

Het Meldpunt adviseert en begeleidt mensen die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een functie bekleedt.

Tip

Zorg dat in het beleid van de gemeente is opgenomen hoe er wordt gehandeld op het moment dat grensoverschrijdend gedrag toch plaatsvindt.
 

Dit materiaal is van:

Preken- en kringmaterialen
Overweging 'Vermoeden'
Een overweging op basis van Hooglied 5: 2 – 7 en Hooglied 8: 3 – en wat deze Bijbelse teksten over de liefde kunnen betekenen als je misbruikt bent.
Meer informatie Download materiaal

Dit is een preek aan de hand van het verhaal van de goede herder en over hoe wij de rollen van schaap en herder in ons leven kunnen ervaren.

Over

De stichting VPSG is een kenniscentrum op het gebied van seksueel geweld in relatie tot zingeving en godsdienst. De VPSG is als oecumenische stichting gespecialiseerd in het leggen van verbanden tussen seksueel geweldtrauma's en godsdienst- of zingevingtrauma's. De VPSG is er voor alle vrouwen en mannen die hulp nodig hebben bij de verwerking van seksueel geweld, persoonlijk of indirect ervaren. Het oecumenische karakter biedt uitdrukkelijk openheid naar een breed spectrum van cliënten, binnen of buiten de kerken. Naast begeleiding van cliënten biedt de VPSG voorlichting, scholing, training en ondersteuning aan professionals en vrijwilligerskader.

Tip

Ook voor de kinderdienst kan het thema ‘Goede Herder’ besproken worden in het kader van bescherming en veiligheid. Zie ‘kids en jongeren’ voor meer kindermaterialen.

Dit materiaal is van:

Preken- en kringmaterialen
Preek 'De Goede Herder'
Dit is een preek aan de hand van het verhaal van de goede herder. En over hoe wij de rollen van schaap en herder in ons leven kunnen ervaren.
Meer informatie Download materiaal

Dit is een preek aan de hand van het verhaal van de goede herder en over hoe wij de rollen van schaap en herder in ons leven kunnen ervaren.

Over

De stichting VPSG is een kenniscentrum op het gebied van seksueel geweld in relatie tot zingeving en godsdienst. De VPSG is als oecumenische stichting gespecialiseerd in het leggen van verbanden tussen seksueel geweldtrauma's en godsdienst- of zingevingtrauma's. De VPSG is er voor alle vrouwen en mannen die hulp nodig hebben bij de verwerking van seksueel geweld, persoonlijk of indirect ervaren. Het oecumenische karakter biedt uitdrukkelijk openheid naar een breed spectrum van cliënten, binnen of buiten de kerken. Naast begeleiding van cliënten biedt de VPSG voorlichting, scholing, training en ondersteuning aan professionals en vrijwilligerskader.

Tip

Ook voor de kinderdienst kan het thema ‘Goede Herder’ besproken worden in het kader van bescherming en veiligheid. Zie ‘kids en jongeren’ voor meer kindermaterialen.

Dit materiaal is van:

Preken- en kringmaterialen
Vergeven, een cadeau van God
Wat kan vergeven lastig zijn als er onrecht is gedaan. In dit document wordt verteld hoe vergeven een cadeau van God is en hoe je ermee om kunt gaan.
Meer informatie Download materiaal

Wat kan vergeven lastig zijn als er onrecht is gedaan. In dit document wordt verteld hoe vergeven een cadeau van God is en hoe je ermee om kunt gaan. 

Over

Psychopastorale zorg van Henk en Maria Minnen. Vanuit hun christelijke identiteit bieden zij als echtpaar begeleiding voor (jong) volwassenen met problemen in de relatie met jezelf, met God of met de mensen om je heen (partner, familie, werk). Het doel hierbij is herstel van identiteit om van daaruit weer zinvol en met vreugde, vertrouwen en respect te kunnen leven. Deze persoonlijke zorg is gebaseerd op het Zegenend Helpen principe.

Tip

In het materiaal worden begrippen gegeven over vergeven waar je met elkaar als kring over door kunt praten.

Dit materiaal is van:

Preken- en kringmaterialen
Kiezen voor overwinning
Dit is het voorwoord van het boek ‘Kies voor overwinning’ van J. Bezemer. Hij schrijft over hoe u de wapenrusting uit Efeze 6 effectief in uw leven kunt toepassen.
Download materiaal
Dit materiaal is van:

Preken- en kringmaterialen
Lezing Godsbeelden en incest
Dit is de uitgeschreven versie van de lezing van dr. Adriana Balk-van Rossum over de rol van
godsbeelden in de levensverhalen van vrouwen met een incestervaring.
Meer informatie Download materiaal

Dit is de uitgeschreven versie van de lezing van dr. Adriana Balk-van Rossum over de rol van godsbeelden in de levensverhalen van vrouwen met een incestervaring.

Over 

De stichting VPSG is een kenniscentrum op het gebied van seksueel geweld in relatie tot zingeving en godsdienst. De VPSG is als oecumenische stichting gespecialiseerd in het leggen van verbanden tussen seksueel geweldtrauma's en godsdienst- of zingevingtrauma's. De VPSG is er voor alle vrouwen en mannen die hulp nodig hebben bij de verwerking van seksueel geweld, persoonlijk of indirect ervaren. Het oecumenische karakter biedt uitdrukkelijk openheid naar een breed spectrum van cliënten, binnen of buiten de kerken. Naast begeleiding van cliënten biedt de VPSG voorlichting, scholing, training en ondersteuning aan professionals en vrijwilligerskader.

Tip

Ruim 48% van de Nederlandse vrouwen krijgen te maken met fysiek of seksueel geweld. Deze ervaringen hebben invloed op de persoonlijke identiteit, emotie en perspectief van het slachtoffer. De kerk kan bijdragen aan het herstellen van de waarde van vrouwen die geweld hebben meegemaakt. Eén van de stappen hier een bijdragen te leveren is om als kerk een plek te zijn waar het thema besproken kan worden. Maak het thema ‘geweld tegen vrouwen’ bespreekbaar door middel van een themadienst, thema-avond of kringgesprek.

Dit materiaal is van:

Preken- en kringmaterialen
Preek 'Zwijg erover?!'
Een preek over seksueel geweld op basis van het verhaal van Tamar en Amnon.
Meer informatie Download materiaal

De #MeToo discussie heeft veel losgemaakt. In deze preek wordt het thema seksueel geweld besproken aan de hand van het verhaal van Tamar en Amnon. Krijg inzicht in hoe seksueel geweld ontstaat en wat het allemaal teweeg brengt in de levens van mensen.

Over

Stichting VPSG is een kenniscentrum op het gebied van seksueel geweld in relatie tot zingeving en godsdienst. De VPSG is als oecumenische stichting gespecialiseerd in het leggen van verbanden tussen seksueel geweldtrauma's en godsdienst- of zingevingtrauma's. De VPSG is er voor alle vrouwen en mannen die hulp nodig hebben bij de verwerking van seksueel geweld, persoonlijk of indirect ervaren. Het oecumenische karakter biedt uitdrukkelijk openheid naar een breed spectrum van cliënten, binnen of buiten de kerken. Naast begeleiding van cliënten biedt de VPSG voorlichting, scholing, training en ondersteuning aan professionals en vrijwilligerskader.

Tip

Naar aanleiding van het bespreekbaar maken van dit onderwerp kunnen ervaringen bij kerkleden naar boven komen waar zij graag over zouden willen praten.
Daarvoor is een vertrouwenspersoon in uw gemeente belangrijk of het geven. Ook kunt u doorverwijzen naar VPSG indien het (seksueel) geweldtrauma’s betreft.

Dit materiaal is van:

Preken- en kringmaterialen
Handreiking gesprek Bergrede
Dit is een handreiking met gesprekspunten om over de #MeToo discussie te praten in de kerk/huiskringen.
Meer informatie Download materiaal

Op het hoogtepunt van de #MeToo discussie, riep Premier Mark Rutte slachtoffers van seksuele intimidatie of soortgelijk wangedrag op, daarvan aangifte te doen. Hij hoopt dat het maatschappelijke debat dat over #MeToo is ontstaan, nog eens verduidelijkt wat in de haak is en wat niet.

Dan is de vraag: Wat is wel in de haak en wat niet? Jezus is in Matteüs 5: 27-30 heel duidelijk over hoe Hij aankijkt tegen overspel. Ontdek wat de woorden van Jezus in Mattheüs 5: 27-30 betekenen in deze tijd. Denk na over je eigen doen en laten en vorm met elkaar als kerk een veilige plaats. Dit is een handreiking met gesprekspunten om over de #MeToo discussie te praten in de kerk/huiskringen.

Over 

Het Meldpunt adviseert en begeleidt mensen die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een functie bekleedt.

Tip

Organiseer eens een thema-avond in jouw gemeente om het thema ‘veilige gemeente’ of ‘geweld tegen vrouwen’ bespreekbaar te maken.

Dit materiaal is van:

Preken- en kringmaterialen
Huiskringtool veilige gemeente
Een handige huiskringtool om met elkaar te praten over hoe je een veilige gemeente kunt zijn.
Meer informatie Download materiaal

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder. Dit is een complete huiskringtool waarin je handvatten krijgt om met elkaar te bespreken hoe je met elkaar een veilige gemeente kunt zijn.

Over

Het Meldpunt adviseert en begeleidt mensen die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een functie bekleedt.

Tip

Effectief communiceren
https://www.youtube.com/watch?v=xhxuxYZKhqA

NIVEA:                             niet invullen voor de ander
OEN:                                 open- eerlijk- nieuwsgierig
laat OMA thuis:          oordeel- mening- advies
LSD:                                   luisteren- samenvatten- doorgeven
Neem ANNA mee:    altijd navragen- nooit aannemen
 

Dit materiaal is van:

Preken- en kringmaterialen
Gebed Internationale Vrouwendag
Op 8 maart is het internationale vrouwendag. Bid en deel dit gebed en sta stil bij geweld tegen vrouwen.
Meer informatie Download materiaal

Met dit gebed sta je stil bij de vrouwen die slachtoffer zijn van (seksueel) geweld. Door het samen te bidden, in de kerk, in je Bijbelkring of thuis, word je je bewust van de situatie waar vele vrouwen zich wereldwijd in bevinden.

Over

Het gebed is opgesteld door de internationale christelijke alliantie Restored die zich inzet om geweld tegen vrouwen te stoppen.

Tip

Grijp de periode rondom 8 maart aan (of kies een ander moment in het jaar) om in je kerk of Bijbelkring aandacht te geven aan geweld tegen vrouwen en gebruik dit gebed hierbij.


 

Dit materiaal is van:

Preken- en kringmaterialen
Bijbelstudie – Wat leert het verhaal van Tamar ons over seksueel geweld?
Wat zegt de Bijbel over seksueel geweld en misbruik? Ontdek het in deze Bijbelstudie over Tamar.
Meer informatie Download materiaal

Seksueel misbruik in de Bijbel?! Ja, ook daar vind je het. Deze Bijbelstudie neemt je mee in het  oudtestamentische verhaal van Tamar en geeft je handvatten om te bespreken in grote en kleinere gesprekskringen.

Over

Deze Bijbelserie is ontwikkeld door Tearfund UK om seksueel geweld en ongelijkheid bespreekbaar te maken in de kerk. Deze Bijbelstudie is voor Tear vertaald door Martina Fraanje.

Tip

Deze studie is bedoeld voor kerkbezoekers en te gebruiken in bijbelkringen of gesprekskringen.


 

Dit materiaal is van:

Preken- en kringmaterialen
Bijbelstudie voor mannengroepen over seksueel misbruik en geweld
For men only – een Bijbelstudie over geweld tegen vrouwen en wat je er als man tegen kunt doen.
Meer informatie Download materiaal

Vind je geweld tegen vrouwen vooral een vrouwenkwestie of een ver-van-je-bed-show? Dan is  deze Bijbelstudie juist voor jou! Ontdek wat je als man hierin kunt betekenen.

Dit is de vijfde Bijbelstudie uit de serie First Man Standing Bible studies. Deze serie verkent thema’s als mannelijkheid, relaties (inclusief die met vrienden, partner en kinderen) en hoe we de maatschappij zo kunnen veranderen dat aan geweld tegen vrouwen een einde komt. Deze Bijbelstudie daagt je uit om vanuit de Bijbel na te denken over geweld tegen vrouwen.

Over

Deze Bijbelstudie is ontwikkeld door Restored, een christelijke internationale alliantie die zich inzet om het geweld tegen vrouwen te stoppen.

Tip

Het is een uitgebreide Bijbelstudie die je gerust over meerdere avonden kunt spreiden.


 

Dit materiaal is van: