Kennisagenda Gender en Gezondheid

Doel: Erkennen
Categorie: Info

De kennisagenda Gender en Gezondheid biedt een overzicht van de kennislacunes op het gebied van gender en gezondheid en dient als basis voor nieuwe programmering waaronder een toekomstig Nationaal Kennisprogramma Gender en Gezondheid.

Deze agenda is tot stand gebracht in samenwerking met een groot aantal experts in het zorgveld, de Werkgroep Onderzoek van de Alliantie Gender & Gezondheid, met ondersteuning van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, directie Emancipatie. Door meer en beter te kijken naar verschillen tussen mannen en vrouwen in gezondheid, ziekte en behandeling liggen er grote kansen voor verbetering van de kwaliteit van leven en daarmee samenhangend vermindering van verspilling en zorgkosten.

Gedeeld uitgangspunt in onze gezondheidszorg is dat kwaliteit van zorg voor iedereen zou moeten gelden, ongeacht leeftijd, sekse, seksuele voorkeur, sociaaleconomische situatie en culturele achtergrond. Het huidige streven naar het terugdringen van gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen is een direct gevolg van dit uitgangspunt.

Over 

Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie binnen de gehele kennisketen van fundamenteel onderzoek tot implementatie. Met allerlei subsidieprogramma’s stimuleren en financieren wij ontwikkeling en praktische toepassing op het gebied van preventie, zorg en gezondheid. Het brede werkterrein van de gehele kennisketen maakt ZonMw uniek als organisatie.

Tip

Dit materiaal werd beschikbaar gesteld door: