In-, door- en uitstroom vrouwenopvang

Doel: Erkennen
Categorie: Info

In deze brochure leest u meer over de monitor in-, door- en uitstroom vrouwenopvang en de eerste landelijke resultaten.

‘Hoeveel cliënten helpt de vrouwenopvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties?’ ‘Hoe lang duurt de hulpverlening?’ ’Is dat nu lang of kort?’ en ‘Hoeveel cliënten komen uit een andere gemeente?’ Dit zijn enkele vragen die ketenpartners en media regelmatig stellen als ze met de vrouwenopvang te maken krijgen. Het zijn vragen naar meer inzicht in de bijdrage van de vrouwenopvang aan de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Tot nu toe was het niet mogelijk om op al die vragen een samenhangend antwoord te geven. De monitor in- door en uitstroom vrouwenopvang brengt daarin verandering. De deelnemers aan de monitor zien op een eigen website de in- door en uitstroomgegevens van hun instelling. Het gaat in het bijzonder om de cliënten in de residentiële opvang. De Federatie Opvang maakt een landelijke rapportage van een deel van deze gegevens. 

Over

Atria is een kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Atria zet zich in voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen in hun sociale en culturele diversiteit.

Regioaanpak veilig Thuis - Huiselijk geweld zo veel mogelijk voorkomen en betere hulp voor slachtoffers en plegers. Dat is het doel van RegioAanpak Veilig Thuis. Een initiatief van de VNG, Federatie Opvang en het ministerie van VWS.

Binnen het programma werken we met gemeenten en instellingen aan een verbeterd, toekomstbestendig stelsel voor het aanpakken van geweld in huiselijke kring. Dat betreft preventie, opvang, herstel en nazorg. Gemeenten worden daarvoor volledig verantwoordelijk vanaf 2015. Ze moeten regionaal afspraken maken over de besteding van middelen die het rijk beschikbaar stelt aan de centrumgemeenten. Een regioaanpak zorgt ervoor dat essentiële onderdelen stevig worden verankerd in alle gemeenten.

Deze website is bestemd voor gemeentelijk beleidsadviseurs, gemeentebestuurders en professionals die direct of indirect betrokken zijn bij de aanpak van geweld in huiselijke kring. U vindt hier achtergrondinformatie en materiaal om u te ondersteunen bij uw aanpak.

Tip

Dit materiaal werd beschikbaar gesteld door: